حکیم نزاری بیرجند

مجموعه اشعار حکیم نزاری بیرجند

تمام اشعار

زندگی نامه و بیوگرافی حکیم نزاری


چنان به روی خود آشفته کرده ای ما را

که گل بنانِ چمن بلبلانِ شیدا را


قیامتی دگرآخر به فتنه برمفزای

مکن به سرمه سیه چشمِ شوخِ شهلا را


مبند زیور و زر بر چو سیم گردن و گوش

چه احتیاج به آرایه روی زیبا را


مگر به غارت و قتل آمدی از آن سوی آب

ازین طرف چو برانداختی بخارا را


بترس اگرچه بلندی زدود سینه ی خلق

که دود هرچه برآمد گرفت بالا را


دلم به روی تو تا دیده برگشاد ببست

به چار میخ وفای تو هفت اعضا را


پدر طبیب بیاورد تا مگر به علاج

برون کند ز دماغ بخار سودا را


به طعنه گفتم اگر من منم نباید برد

به هرزه این همه زحمت طبیب دانا را


به جان دوست اگر زنده گردد افلاطون

که اقتداست بدو جمله ی اطبا را


مگر به فضل خدا ورنه هیچ ممکن نیست

که چاره یی بود این درد بی مدوا را


رها کنید مرا در بلای عشق که کس

به دم شکال نکرده است نا شکیبا را


نزاریا به قضا ده رضا چو ممکن نیست

که از کمند بلا مخلصی بود ما را


عنان به عشوه مده عشق باز و عشرت کن

به روی یار موافق خلاف اعدا را

به سرنمی شود از روی شاهدان ما را

نشاط و خوش دلی و عشرت و تماشا را


غلام سیم برانم که وقت دل بردن

به لطف در سخن آرند سنگ خارا را


به راستی که قبا بستن و خرامیدن

خوش آمده است ولیکن بلند بالا را


برو چو باز ندانی ترنج و دست آنجا

که یوسف است ملامت مکن زلیخارا


نه هرشبی که به روز آورم کسی داند

که هم ز درد دلی میبرم سویدا را


پدر مناظره می کرد گفتم ای بابا

در علاج مزن درد بی مدوا را


بیار باده که بر عارفان حرام نشد

حلال نیست ولی زاهدان رعنا را


عجب ز محتسب غلتبان همی دارم

که خود همی خورد منع می کند ما را


نزاریا نفسی جهد کن که دریابی

که دی گذشت و کسی درنیافت فردا را

چو عکس لعل تو بر دیده بگذرد ما را

خیال خال تو در حالت آورد ما را


کرامت می لعلت به معجزات خیال

نکرده چاشنیی هوش می برد ما را


مگر به صیقل جام وصال ساقی عهد

غبار از آینه ی سینه بسترد ما را


به غمزه ی تو نه این چشم داشتم کاخر

به گوشه ی نظری باز بنگرد ما را


غمت مباد که بر شادی حمایت تو

به جز غم تو کسی غم نمی خورد ما را


رقیب گفت مرا تا به کی ز بی خردی

که از تهتّکّ تو پرده می درد ما را


جمال حور بهشت و حریم حرمت خلد

رقیب را و نزاری بی خرد ما را


تعداد نتایج : 3
ناحیه ی کاربری
در دسترس نیست
در دسترس نیست
در دسترس نیست
ارتباط با ما

پشتیبان سایت :  • تاریخچه

    وب سایت حکیم نزاری فعالیت خود را از فروردین 1397 شروع کرد

    کلیه ی حقوق و امتیازات این وب سایت متعلق به آرش آهمند است .
    مدیر و گردآورنده ی اطلاعات : مصطفی علیزاده

  • 09124075672
  • ahmand.ir@gmail.com